11

Nasionko”

materiały: aluminium, granit
data powstania: 2013 r.
wymiary: 9 x 9 x 37 cm

cena: 1400 zł